Вести – Локални центар Лесковац

САОПШТЕЊЕ О РАСПУШТАЊУ ОРГАНА И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА ЛОКАЛНОГ ЦЕНТРА ПМН ЛЕСКОВАЦ

Председник Удружења грађана „ПМН“ донео је одлуку 02. марта 2018. године о распуштању органа Локалног центра ПМН-а Лесковац, а на основу предлога који му је упутио Главни одбор Удружења грађана „ПМН“, на својој ванредној седници одржаној 16. фебруара 2018. године.   Пре доношења одлуке о распуштању Председник ПМН-а је покушао да сагледа проблем са свих …

САОПШТЕЊЕ О РАСПУШТАЊУ ОРГАНА И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА ЛОКАЛНОГ ЦЕНТРА ПМН ЛЕСКОВАЦ Read More »

КОНСТИТУИСАЊЕ ОРГАНА ЛОКАЛНОГ ЦЕНТРА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ,,ПМН“ ЗА ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Према предлогу Главног одбора, Председник Удружења грађана ,,ПМН“ је донео одлуку, 27. децембра 2017. године, да се за председника Локалног центра Лесковац именује Јелена Димитријевић. За чланове председништва Локалног центра Лесковац именоване су: Јелена Савић, Марија Лазаревић, Јасмина Ранђеловић, Снежана Крстовић Здравковић.  

ФОРМИРАЊЕ ЛОКАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ГРАД ЛЕСКОВАЦ

У складу са чланом 26. тачка 9. и чланом 36. став 3. Статута Удружења грађана ,,ПМН“ и члана 3. став 1. Правилника о начину организовања и рада организација Удружења грађана ,,ПМН“, Председник Удружења грађана ,,ПМН“, дана 31. октобра 2017. године, донео је Одлуку о формирању Локалног центра Удружења грађана ,,ПМН“ за град Лесковац.