12. децембра 2017.

ДОКУМЕНТА

Документе Удружења грађана ,,ПМН” доносе републички органи и органи организација Удружења грађана ,,ПМН”.

Скупштина Удружења грађана ,,ПМН” доноси Статут Удружења грађана ,,ПМН”, програмске и статутарне документе, резолуције и стратегије.

Главни одбор Удружења грађана ,,ПМН” доноси опште акте Удружења грађана “ПМН”, док Председник Удружења грађана ,,ПМН” и Извршни одбор Удружења грађана “ПМН”, доносе остале одлуке и акте од значаја за рад Удружења грађана “ПМН” прописане Статутом Удружења грађана ,,ПМН” и општим актима.

Локалне организације Удружења грађана ,,ПМН” доносе одлуке у вези рада и функционисања локалног, регионалног и/или покрајинског центра.