12. децембра 2017.

ЛОКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Организације се формирају за деловање на територији општине, града, округа и покрајине. У оквиру Удружења грађана ,,ПМН” делују:
 

1.​ ЛОКАЛНИ ЦЕНТРИ:

2. РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ:

3. ПОКРАЈИНСКИ ЦЕНТРИ:

Извод из Статута Удружења грађана ,,ПМН”

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПО ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ПРИНЦИПУ ФОРМИРАЊЕ И РАД

​Члан 36.

Територијалне организације као облици окупљања, организовања и деловања чланства формирају се на територијалном принципу.

Удружење грађана „ПМН“ организује се у општини/граду, округу и аутономној покрајини као организације ПМН.

Одлуку о оснивању и престанку рада организација доноси Председник ПМН-а.