Локалне организације

Локалне организације Удружења грађана ,,ПМН“ формирају се ради деловања ПМН-а на територијама општина, градова, округа и покрајина у Србији.

Локални центри

Регионални центри

Покрајински центри

Извод из Статута

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПО ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ПРИНЦИПУ, ФОРМИРАЊЕ И РАД

​Члан 36.

Територијалне организације као облици окупљања, организовања и деловања чланства формирају се на територијалном принципу.

Удружење грађана „ПМН“ организује се у општини/граду, округу и аутономној покрајини као организације ПМН.

Одлуку о оснивању и престанку рада организација доноси Председник ПМН-а.