Локални центар Лесковац

Носиоци фунцкија и чланови органа Локалног центра Лесковац:

Повереник: Данијела Коцић

Председник:

Председништво:

Извод из Статута
ЛОКАЛНИ ЦЕНТРИ
 
Члан 38.
 
У општинама и градовима се организују и делују локални центри ПМН-а.
 

Локални центар ПМН-а представља основни облик организовања и деловања организација ПМН.

Локални центри Удружења грађана ,,ПМН“ спроводе активности, учествују на локалним конкурсима, организују и координирају спровођење задатака и циљева ПМН на својој територији, изграђују, усвајају и спроводе циљеве, одлуке и ставове органа Удружења грађана ,,ПМН“ на својој територији.