ПОДИГНИМО ЕКОЛОШКУ СВЕСТ КОД МЛАДИХ

Удружење грађана ,,ПМН“ покренуло је пројекат ,,Подигнимо еколошку свест код младих.“

Пројекат има за задатак мотивисање младих; стварање услова за активно и креативно спровођење слободног времена; као и учествовање у акцијама уређења јавних површина од значаја за децу и младе.

Заштита животне средине као и однос човека према природи и њеним ресурсима су веома важне теме са којима би младе требало упознати у што ранијем узрасту. У наставној пракси се показало да данашњи млади најбоље перципирају, запамте и заволе садржаје који им се представе и приближе на занимљив и практичан начин и у које су активно укључени.

Активности

ЧАС ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ 2017.

Удружење грађана „ПМН“ 2017. године пријавило се за самосталну реализацију догађаја „Час за нашу планету 2017. године“.

Пријављена су два места за реализацију овог догађаја и то Београд и Лесковац. За Београд је био задужен Главни одбор Удружења грађана „ПМН“, а за Лесковац Канцеларија Удружења грађана „ПМН“ за град Лесковац. Одлучено је да се у Београду светло угаси на једном делу Калемегданске тврђаве, а да се у Лесковцу угаси декоративна расвета на зградама Лесковачког културног центра и Народног позоришта у Лесковцу.

„Час за нашу планету 2017. године“ организована је 25. марта 2017. године у периоду од 20.30 до 21.30, на планираним локацијама.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ДАНА ОКЕАНА И ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ИСУШИВАЊА И ПОПЛАВА

Удружење грађана ,,ПМН“ је у сарадњи са Удружењем грађана ,,ЗДРАВА ПЛАНЕТА“ Лесковац дана 13.06.2016. године, објединио три важна светска дана и у обједињеној активности обележио Светски дан заштите животне средине, Светски дан океана и Светски дан борбе против исушивања и поплава.

На овој активности чланови и симпатизери Удружења грађана ,,ПМН“, заједно са члановима Удружења грађана ,,ЗДРАВА ПЛАНЕТА“ Лесковац, делили су промотивни материјал са којим су упознати грађани и грађанке Лесковца, свих узраста, о значају зажтите животне средине.