САОПШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ ДРУГОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ,,ПМН“

На основу Одлуке Председника Удружења грађана „ПМН“, господина Петра Несторовића, од 21. јула 2017. године, покренут је поступак измене Статута Удружења грађана „ПМН“.

Дана 22. јула 2017. године сазвана је Друга редовна седница Скупштине Удружења грађана „ПМН“, која је и одржана 31. августа 2017. године. Седница Удружења грађана „ПМН“ је одржана у Београду у седишту ПМН-а.

Поред усвојеног Записника да Друге ванредне седнице Скупштине Удружења грађана „ПМН“ и Пословника о раду на Другој редовној седници Скупштине, усвојена су и остала документа. Донета је одлука о усвајању Извештаја о раду Удружења грађана „ПМН“ и Председника Удружења грађана „ПМН“ између две седнице Скупштине. Усвојен је финансијски извештај за 2016. годину, након чега је једногласном одлуком активних чланова Удружења грађана „ПМН“, који учествују у раду Скупштине, донета одлука о усвајању Статута Удружења грађана „ПМН“ чиме је успостављена јака организациона мрежа у ПМН-у, са јасним овлашћењима и задужењима свих људи који чине ПМН.

Због одредби новог Статута Удружења грађана „ПМН“, којима се дефинише престанак функције свих органа Удружења грађана „ПМН“, присутним делегатима дата је пауза од 30 минута како би размотрили и дали предлог кандидата за место Председника Удружења грађана „ПМН“. Након паузе, једини кандидат, свих делегата, био је господин Петар Несторовић. Након подношења предлога, почело је гласање на којем је за Председника Удружења грађана „ПМН“ (ре)изабран господин Петар Несторовић, који је свим присутним делегатима захвалио на указаном поверењу и поручио им да њихово поверење неће издати и да ће се свакодневно борити и залагати за стварање успешне организације.

Leave a Comment