САОПШТЕЊЕ О РАСПУШТАЊУ ОРГАНА И ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА ЛОКАЛНОГ ЦЕНТРА ПМН ЛЕСКОВАЦ

Председник Удружења грађана „ПМН“ донео је одлуку 02. марта 2018. године о распуштању органа Локалног центра ПМН-а Лесковац, а на основу предлога који му је упутио Главни одбор Удружења грађана „ПМН“, на својој ванредној седници одржаној 16. фебруара 2018. године.

 

Пре доношења одлуке о распуштању Председник ПМН-а је покушао да сагледа проблем са свих страна, као и основаност поднетог предлога. Након одбијања председника Локалног центра Лесковац да сарађује, у погледу решавања проблема у Локалном центру, и након добијања оперативних сазнања да један број чланова председништва Локалног центра Лесковац нема, тј. да је у међу времену променило, пребивалиште са територије града Лесковца, Председник ПМН-а је донео одлуку о распуштању органа Локалног центра Лесковац.

 

Разлози за распуштање органа су: деловање органа Локалног центра супротно Статуту и другим општим актима Удружења грађана „ПМН“ и деловање супротно интересима, циљевима и одлукама виших органа Удружења грађана „ПМН“.

 

Одлуком о распуштању органа, уједно је и именована Данијела Коцић из Лесковца, за повереника Локалног центра Лесковац.

 

 

Leave a Comment