Скуп ,,Ризици од злоупотребе непрофитног сектора у циљу финансирања тероризма“

Удружење грађана ,,ПМН“ је узело учешће на скупу ,,Ризици од злоупотребе непрофитног сектора у циљу финансирања тероризма“ у организацији Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Организације за европску безбедност и сарадњу (OSCE) Мисија у Србији и Министарства финансија – Управе за спречавање прања новца. Скуп је одржан 14. маја 2018. године у Новом Саду.

Циљ овог скупа био је указивање организацијама цивилног друштва на ризик од финансирања терористичких акција и терористичких група преко организација невладиног сектора. Такође, представљени су и приоритети Републике Србије у контроли, препознавању, спречавању, репресији и одговору на евентуална терористичка дејства на територији Републике Србије, као и на она која се организују на територији Републике Србије са циљем деловања на територију друге државе.

Уводно излагање на скупу изнели су Жарко Степановићв.д. директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Драган Маринковићпомоћник в.д. директора Управе за спречавање прања новца и Зоран ПоповићОдељење за владавину права и људска права, Мисија ОЕБС-а у Србији.

Они су истакли да је укључивање организација цивилног друштва од суштинског значаја за ову област, како због помоћи приликом препознавања и контроле евентуалних терористичких акција, тако и због посредства невладиног сектора између грађана и државних органа.

Дубљу анализу овог проблема изнели су Драгана Видаковићшеф Одсека у Одељењу за борбу против тероризма, Служба за борбу против тероризма и екстремизма, Управа криминалистичке полиције и Ђорђије Бујичићруководилац Групе за спречавање финансирања тероризма, Управа за спречавање прања новца.

Драгана Видаковић је представила Националну стратегију за спречавање и борбу против тероризма за период 2017-2021, док је Ђорђије Бујичић представио публикацију ,,Ризици од злоупотребе непрофитног сектора у циљу финансирања тероризма“.

На скупу је говорила и Бојана СелаковићГрађанске иницијативе, која је изнела тренутни положај невладиног сектора, као и примедбе и предлоге Европске Комисије о побољшању законског оквира у области невладиног сектора.

Leave a Comment