12. децембра 2017.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Дана 21. септембра 2017. године, Председник Удружења грађана ,,ПМН”, донео је одлуку о именовању господина Петра Ковачевића на место Заменика Председника Удружења грађана ,,ПМН”.

Рођен је 21. априла 1990. године у Лесковцу.

Завршио је Високу пословну школу струковних студија у Лесковцу, а тренутно студира на Факултету за пословне студије и право.

Био је члан Удружења грађана ,,Здрава планета” Лесковац, где је обављао функцију заменика председника. Такође, активан је члан Европског покрета у Србији – Лесковац, где учествује на њиховим панел дискусијама.

Запослен је.

Од 21. јануара 2017. године до 19. априла 2017. године обављао је функцију Председника Канцеларије Удружења грађана ,,ПМН” за град Лесковац.

Од 27. фебруара 2017. године до 31. августа 2017. године обављао је функцију Председника Извршног одбора Удружења грађана ,,ПМН”.

Функцију Заменика Председника Удружења грађана ,,ПМН” обавља од 21.09.2017. године.

Говори енглески језик.

 
Извод из Статута Удружења грађана ,,ПМН”

 


2.3 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
 
Члан 27.

Председник Удружења грађана „ПМН“ има свог заменика.

Заменик Председника ПМН замењује Председника у случају његове спречености или одсутности и обавља послове које му повери Председник ПМН-а.

Заменик Председника за свој рад одговара Председнику ПМН.

Заменика Председника именује и разрешава Председник ПМН из редова потпредседника, на мандат од четири (4) године, са могућношћу поновног именовања.